Om oss

Vår historie

Senteret AS startet i 2011 og het den gang Espeland Senteret AS.
Vi startet med utleie av maskiner og utstyr men det ble fort lagt merke til at Egersund manglet et par tjenester, så ikke lenge etter oppstart ble det også startet med salg av bark, jord, belegningsstein og ferdigplen.
I 2013 fikk vi tilgang til en del konkursbo og synes dette virket morro, så det ble opprettet en butikk der vi solgte konkursbo varer. Butikken drev frem til vi i 2015 valgte å flytte Espeland Senteret til litt mer sentrale strøk, utleie og de andre tjenestene ble flyttet ned til butikken på krossmoveien 80. Vi overtok noe av driften til et annet firma og begynte med utleie av personell og montering av gjerdesystemer.

2017 valgte vi å legge ned salg av konkursbo grunnet dårlig tilgang på bra bo og varer, for å erstatte manglende arbeidsmengde begynte vi så smått med salg av dekk og felger.

I 2019 ble det gjort store endringer, vi gikk fra å være 4 eiere til 2, navn ble endret fra Espeland Senteret AS til Senteret AS og det ble i kulissene lagt nye driftsplaner om hva fremtiden skulle bringe og hva Senteret AS skulle drive med.
Vi var da 16 ansatte i full tid.

I 2020 traff Covid19 og Senteret ble berørt som mange andre, tilgang på arbeid ble vanskeligere, ansatte bosatt i utlandet fikk vanskeligheter med å komme seg til og fra jobb, vi måtte permittere masse folk og dagene ble litt tøffere. Vi mistet noen gode folk, måtte si opp noen andre og forsøkte etter beste evne å holde hjulene gående.
Etter 2 år med Koronatilstander av og på var vi 6 ansatte igjen på Senteret.
Vi valgte å legge ned Gjerdeavdelingen og begynte så smått å fase ut utleie av personell.

I 2022 ble vi med i Dekk Partner Norge som avdeling i Egersund der vi kunne tilby dekk, felger, dekkhotell og service. Vi begynte også smått med salg av bruktbiler for å fylle arbeidsdagene.

På tampen av 2023 ble utleie av personell lagt ned og 4 stk måtte gå videre. Vi ordnet i samarbeid med gode kunder nye jobber til dem så de gikk rett videre i arbeidet de elsket.

Senteret AS var for første gang siden oppstart nede på 2 ansatte, Eierne,  Daniel og Bjørn Magne.

Januar 2024 ble det lagt en ny fremdriftsplan og vi gleder oss over de nye stegene til Senteret AS! Vi ble forhandlede av Segway og Linhai ATV og UTV. 

Senteret AS ,Utleie av maskiner og utstyr for Naboen Utleie, Dekkbutikk, bruktbil og salg av nye ATV og UTV.

 

Ansatte

Bjørn Magne

Tekst her

Daniel

Tekst her